5. Souvislosti

Czech

Photo: UN Photo/Paulo Filgueiras

Neexistuje žádný terapeutický důvod pro použití izolačních místností a delšího omezení lidí s postižením v psychiatrických zařízeních.

Juan E. Méndez, Speciální zpravodaj OSN proti

MDAC podniklo tento průzkum jako reakci na neschopnost české vlády započít diskuzi o vážných porušeních lidských práv, která vyplývají z používání klecových lůžek v psychiatrických zařízeních. V roce 2003, MDAC odhalilo rozšířené používání klecových lůžek v České Republice (a jinde) a upozornilo na to, že se jedná o porušení lidských práv.17

Od té doby mezinárodní komunita několikrát kritizovala rozsah používání omezovacích prostředků v českých psychiatrických zařízeních. Jak Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), tak Výbor OSN proti mučení (CAT) upozorňují na přetrvávající používání klecových lůžek a neschopnost české vlády zabránit jejich užívání.

Zpráva MDAC o klecových lůžkách z roku 2003
 

Neustálé používání klecových lůžek je důkazem potřeby širší reformy péče v ústavech sociální péče a v psychiatrických zařízeních střední a východní Evropy. Tyto reformy se neobejdou bez nákladů – bez značných investic do materiálu a lidských zdrojů, do služeb poskytování péče pro duševní zdraví. Nicméně, respekt k důstojnosti a nejzákladnější práva osob s duševní poruchou vyloženě tyto reformy vyžadují a jsou důležitou prioritou.
 

Alvaro Gil-Robles, (tehdejší) Komisař pro lidská práva, Rada Evropy, ve své předmluvě pro zprávu MDAC z roku 2003 o používání klecových lůžek ve čtyřech zemích střední a východní Evropy. Na začátku roku 2003 a ve spolupráci s místními organizacemi ve 4 zemích Evropské Unie (Česká Republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko), MDAC monitorovalo psychiatrická zařízení a zařízení sociální péče. Zpráva zařadila používání klecových lůžek mezi porušování lidských práv a obsahovala doporučení ke snížení i ostatních forem omezovacích praktik a izolace.

 


17 Mental Disability Advocacy Center, Cage Beds: Inhuman and Degrading Treatment or Punishment in Four EU Accession Countries, (Budapest: MDAC, 2003), at pp. 42-6.

 

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close