6. Klecová lůžka

Czech

Photo: Klatovy Hospital Psychiatric Department © MDAC

Klecová lůžka „jsou skvělá pro geriatrické pacienty a mentálně retardované: izolace nebo kurty jsou mnohem horší.“

Ředitel Psychiatrické léčebny Kosmonosy

Ani se mě neptejte, co cítím, nesmíme si naše emoce připouštět. Nepomáhá to našemu zdraví – není to terapeutické. Cítíme se jako bychom byli svobodní, když můžeme chodit.

Žena omezená při návštěvě monitorovacího týmu v klecovém lůžku v Nemocnici Klatovy

Tato kapitola popisuje, jak jsou v osmi psychiatrických léčebnách používána klecová lůžka. Začíná svědectvím pacientů a bývalých pacientů, kteří upozorňují na omezování, nedostatek důstojnosti a zneužívání klecí pod záminkou ‘ochrany’. Následně jsou popsána pozorování, monitorovacího týmu v průběhu návštěv. Kapitola končí vyhodnocením názorů personálu, se kterým se tým během monitorovacích misí setkal.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close