COMUNICAT DE PRESĂ COMUN: Curtea Europeană a Drepturilor Omului decide că ONG-urile au dreptul să ceară înfăptuirea justiţiei pentru persoanele care mor în grija statului şi care nu se pot apăra singure

Pentru distribuţie imediată
Click here for English

Astăzi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a găsit Guvernul României răspunzător pentru moartea în anul 2004 a lui Valentin Câmpeanu, în vârstă de 18 ani, într-un spital de psihiatrie la temperaturi de sub-zero grade. Hotărârea va avea impact asupra sistemului juridic din întreaga Europă din moment ce Curtea a clarificat că ONG-urile pot reprezenta persoanele cu dizabilităţi decedate, atunci când nu există altcineva care să urmărească înfăptuirea justiţiei pentru aceste persoane.

Valentin Câmpeanu s-a născut în anul 1985 în România şi a fost abandonat la naştere. El era de origine romă şi a crescut în orfelinate, iar ca mulţi alţi copii a fost infectat cu HIV prin transfuzii de sânge. A dezvoltat dizabilităţi de învăţare la o vârstă fragedă. După ce a împlinit vârsta de 18 ani, el a fost transferat într-o instituţie pentru adulţi care nu i-a administrat tratamentul antiretroviral. Când sănătatea sa fizică s-a deteriorat, el a fost – în mod bizar – transferat la un spital de psihiatrie.

La data de 20 noiembrie 2004, personalul ONG-ului Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a vizitat spitalul şi l-a cunoscut de dl. Câmpeanu, era pe jumătate îmbrăcat, ţinut într-o cameră cu temperaturi sub-zero grade şi era foarte subnutrit. Aceştia au văzut cum asistentele refuzau să îl atingă de frică să nu contacteze HIV. Câteva ore mai târziu Valentin Câmpeanu a murit.

În urma morţii sale, nu a existat nicio investigaţie şi nimeni nu a fost tras la răspundere. Din moment ce Valentin nu avea rude, Centrul de Resurse Juridice a aplicat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în numele său. Ei au fost reprezentaţi de avocatul Constantin Cojocariu. În hotărârea de astăzi, Curtea de la Strasburg a decis că Guvernul României i-a încălcat dlui. Câmpeanu dreptul la viaţă şi a criticat autorităţile pentru că nu au efectuat nicio investigaţie.

Organizaţii internaţionale de drepturile omului au intervenit în caz: Mental Disability Advocacy Center, Human Rights Watch, organizaţia care se ocupă de drepturile sexuale şi reproductive Euroregional Center for Public Initiatives şi Bulgarian Helsinki Committee.

Georgiana Pascu, Program Manager CRJ a declarat: "Această decizie este extrem de importantă atât în România, cât şi în întreaga Europă. Moartea lui Valentin Câmpeanu a avut loc după ce mai multe autorităţi au eşuat. În opinia noastră întregul sistem care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi este responsabil. Hotărârea CEDO stabileşte un precedent care ajută zeci de mii de persoane în situaţii similare cu Valentin Câmpeanu din întreaga Europă."

Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei a intervenit şi el în acest caz. El a scris pe Twitter astăzi: “Hotărârea Câmpeanu, piatră de hotar pentru accesul la justiţie al persoanelor cu dizabilităţi – ma bucur că am contribuit şi eu.”

Subliniind refuzul accesului la justiţie pentru persoanele cu dizabilităţi mintale, Oliver Lewis, Director Executiv MDAC, a afirmat: “Valentin Câmpeanu este unul dintre milioanele de persoane cu dizabilităţi mintale care, de secole, au fost abandonaţi de propriile familii şi comunităţi. Aceste persoane au fost segregate de restul societăţii şi abandonate în instituţii unde au murit în urma abuzului şi neglijării. Diferenţa pentru dl. Câmpeanu este că au existat ONG-uri care au luptat pentru el după ce a murit. Hotărârea de astăzi schimbă peisajul juridic în întreaga Europă: ONG-urile pot acum să ceară înfăptuirea justiţiei pentru persoane care altfel nu au niciun acces la justiţie.”

Cazul subliniază efectele grave pe care le au multiplele forme de discriminare. Iustina Ionescu, Directoare de Programe ECPI, a declarat: "În lumina acestui caz revoluţionar, Euroregional Center for Public Initiatives accentuează nevoia presantă ca autorităţile din România să-şi asume răspunderea pentru combaterea stigmei şi discriminării pe criteriul statusului HIV. Ultima Strategie Naţională în domeniul HIV a expirat în 2007. Aşa cum a dovedit acest caz, credem că trebuie să se acţioneze pentru a preveni şi alte încălcări ale drepturilor omului împotriva persoanelor care trăiesc cu HIV."

Directorul pe probleme juridice al Bulgarian Helsinki Committee, Margarita Ilieva, a comentat: “După progresul înregistrat cu hotărârea Câmpeanu, libertatea cu care statul ucide fără a fi tras la răspundere va fi serios restrânsă. Cazurile aduse împotriva Bulgariei implică încălcări şi mai grave ale drepturilor omului pentru care statul va fi condamnat.”

SFÂRŞIT

 

Note pentru editori:

  • Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-governamentală, non-profit care pledează în mod activ pentru stabilirea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care asigură respectarea drepturilor omului şi egalitatea de şanse, accesul liber la un act de justiţie echitabil şi care contribuie la valorificarea expertizei sale juridice pentru interesul public general. www.crj.ro. Contact: Georgiana Pascu, Program Manager ‘Pledoarie pentru Demnitate’, georgianap@crj.ro.
  • Mental Disability Advocacy Center (MDAC) este o organizaţie internaţională de drepturile omului care lucrează pentru asigurarea egalităţii, incluziunii şi justiţiei pentru persoanele cu dizabilităţi mintale în întreaga lume. În intervenţia sa ca terţ intervenient, MDAC a arătat că nu este permisă impunitatea pentru moartea unor persoane cu dizabilităţi care mor în grija autorităţilor. www.mdac.org. Twitter: @MDACintl. Contact: Steven Allen, Advocacy and Communications Director: steven@mdac.org.
  • Bulgarian Helsinki Committee (BHC) este o organizaţie non-guvernamentală pentru apărarea drepturilor omului. În intervenţia sa ca terţ intervenient, BHC a arătat că persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate le va fi în continuare refuzată înfăptuirea justiţiei atâta timp cât Curtea nu va recunoaşte dreptul ONG-urilor de a apărea în faţa sa în nume propriu pentru a apăra victimele decedate sau în viaţă care nu au capacitatea juridică cerută de lege pentru a autoriza să fie reprezentate. www.bghelsinki.org. Contact: Krassimir Kanev, Preşedinte, krassimir@bghelsinki.org.
  • Euroregional Center for Public Initiatives (ECPI) este o organizaţie de drepturile omului care promovează nediscriminarea şi drepturile sexuale şi reproductive. În intervenţia sa ca terţ intervenient, ECPI a prezentat stigmatizarea şi discriminarea cu care se confruntă persoanele care trăiesc cu HIV în accesarea serviciilor de sănătate în România. www.ecpi.ro. Contact: Iustina Ionescu, Directoare de Programe: iionescu@ecpi.ro.
  • Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului a hotărât că Guvernul României a încălcat articolul 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, atât prin eşecul în prevenirea morţii dlui. Câmpeanu, cât şi prin eşecul înregistrat ulterior în ceea ce priveşte investigarea morţii sale. Comunicatul de presă al Curţii poate fi găsit aici: http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4822317-5881639?TID=nfurtkwdgx. Hotărârea în întregime poate fi găsită aici: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=001-145577.

 

 

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close