Polgári Törvénykönyv hatálybalépése - Civil összefogás

Budapest, 2010. április 8. Veszélyben az új Ptk.- Alkotmánybírósághoz fordul a májusi hatálybalépés érdekében több jogvédő és fogyatékosságügyi szervezet

The new Civil Code at risk - Human rights and disability organisations submit a petition to the Constitutional Court of Hungary in favor of ensuring that the new Code enters into force in May (English version of the full text will be available soon).

9 jogvédő és fogyatékosságügyi szervezet fordul az Alkotmánybírósághoz az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépéséről szóló törvénnyel (Ptké.) kapcsolatban.

A szervezetek azt kérik a testülettől, hogy utasítsa el Répássy Róbert országgyűlési képviselő beadványát, amely a felkészülési idő hiányára hivatkozva a hatályba léptető rendelkezések megsemmisítését kéri.

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésről és végrehajtásáról rendelkező Ptké-t február 15-én fogadta el az Országgyűlés. A Ptké. a Ptk. két szakaszban történő hatálybalépéséről rendelkezik, a Kódex Első és Második Könyve 2010. május 1-én, a többi része pedig 2011. január elsején lép hatályba.

A szervezetek beadványukban kiemelik: az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során a felkészülési idő hiánya miatt akkor állapította meg valamely jogszabály alkotmányellenességét, ha az szerzett jogot korlátozott, a korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb rendelkezést, hogy a jogalkotó az érintettek számára szükséges minimális felkészülési időt sem biztosította, vagyis nem adott lehetőséget az érintetteknek a jogszabály előzetes megismerésére. Alkotmányellenesség csak a felkészülésre szolgáló időtartam kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető vagy sértő hiánya esetén állapítható meg.

A májusban hatályba lépő Második Könyv - az alapítványokra és a személyiségi jogokra vonatkozó részek mellett - tartalmazza a cselekvőképességre vonatkozó szabályokat, amely 80.000 gondnokság alatt élő, többségében fogyatékos ember polgári jogi helyzetében hozhat olyan mélyreható, pozitív változásokat, amelyet az ENSZ Emberi jogi főbiztosának hivatala, és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtását felügyelő bizottsága is a legjobb gyakorlatok között ajánl a részes államok számára.

A szervezetek hangsúlyozzák: az új Kódex 2010. május elsején hatályba lépő mintegy 100 szakasznyi részének elsajátításához 5 hónap, teljes anyagának elsajátítására 14 hónap áll a jogalkalmazók rendelkezésére. A felkészülést az Igazságügyi és Rendészeti- valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által koordinált képzések, információs honlapok, elektronikus és nyomtatott formában is hozzáférhető kiadványok segítik.

Az indítvány szövege letölthető: a www.efoesz.hu, www.mdac.org internetes oldalról.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close