A kormánynak a jogvédők célkeresztbe állítása helyett a Topház lakóit kellene támogatnia

Az MDAC elnevezésű jogvédő szervezet felszólítja a kormányt, hogy azonnali hatállyal hozza nyilvánosságra a Topház szociális intézményben lefolytatott vizsgálatának eredményeit.

Topház Speciális Otthon, Göd. (c) MDAC.Topház Speciális Otthon, Göd. (c) MDAC.

Két hónap telt el azóta, hogy az MDAC publikálta a Topház lakóinak elhanyagolását és az őket ért rossz bánásmódot feltáró jelentését, az azonban még mindig tisztázatlan, hogy biztosította-e a kormány az ellátottak részére a számukra szükséges azonnali segítségnyújtást.

Az MDAC jelentésének publikálását követő napon az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendelte az intézmény rendkívüli vizsgálatát és megígérte, hogy annak eredményéről a vizsgálat lezárulta után tájékoztatja a közvéleményt. A vizsgálat lezárult, az annak eredményeit tartalmazó jelentés azonban még mindig nem nyilvános. A kormány honlapján megjelent 30 pontos intézkedési terv jelentős része a tárgyi és személyi feltételek javítására fókuszál, nem szól azonban a lakók azonnali egészségügyi és pszcihológiai szükségletfelméréséről és támogatásáról.

Az MDAC rosszallását fejezi ki aziránt, hogy a kormány a lakók támogatása helyett a jogvédő civil szervezetek elleni támadásra összpontosít. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójának bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indított a Topházról szóló jelentésben szereplő fotók publikálása kapcsán. A bejelentés célja világos – a szervezet bírálata, amiért az az általa fenntartott intézményben történő rossz bánásmódot a nyilvánosság elé tárta.

Álláspontunk szerint a Topházban tudomásunkra jutott személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel összhangban, az ellátottak jogos érdekének és jogai védelmének érvényesítése céljából került sor. Az MDAC minden lehetséges lépést megtett az ellátottak személyiségi jogainak tiszteletben tartása érdekében az adatok anonimizálása, illetve a nyilvánosságra hozott felvételeken az érintettek beazonosíthatatlanságának biztosítása által. Meggyőződésünk, hogy az intézményben történő rossz bánásmód feltárását az ellátottak jogainak védelmében megnyilvánuló rendkívül nyomós közérdek indokolta.

Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat a Magyar Helsinki Bizottságnak, amiért vállalta képviseletünket az adatvédelmi hatóság előtti eljárásokban.

Az ellenünk intézett támadások helyett a kormánynak az intézmény lakóinak sürgős támogatása érdekében kellene lépéseket tennie. Az MDAC felszólítja a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a rendkívüli vizsgálatáról szóló jelentését, valamint tájékoztassa a közvéleményt az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának eredményeiről és a lakók számára nyújtott egészségügyi és pszichológiai támogatásról. Az MDAC és a TASZ továbbra is kész jogi segítséget nyújtani az intézmény lakóinak.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close