9. Závěr

Czech

Photo: Opava Psychiatric Hospital © MDAC

Než ho stačili uložit zpět, snědl pantofle jiného pacienta.

Podle ředitele jednoho z navštívených zařízení je to riziko, které představuje odstranění klecových lůžek.

MDAC poprvé vyzývalo k zákazu klecových lůžek v českých psychiatrických léčebnách v roce 2003. Navzdory neustálé mezinárodní pozornosti byla reakce vlády a české psychiatrické komunity nedostatečná. Zachování síťových klecových lůžek a jejich doplňování kurty, omezovacími prostředky a izolací naznačuje, že se v české psychiatrii nepodařilo snížit celkovou úroveň používání omezovacích prostředků, i když byla odstraněna kovová klecová lůžka. Všechny tyto praktiky představují špatné zacházení, které je zakázáno mezinárodním právem.

Zastaralé a neobhajitelné praktiky, které zjistil monitorovací tým MDAC, odrážejí archaickou ústavní povahu poskytování psychiatrických služeb v zemi, kdy jsou služby většinou poskytovány ve velkých a zchátralých zařízeních, kde jsou omezovací praktiky doslova vrostlé do struktury budovy. Nepochybně to ukazuje na nedostatek investic do komunitních služeb v oblasti duševního zdraví, a rovněž na širší subjektivní problém, kdy se rozhodující osoby a poskytovatelé služeb odkazují k lékařskému modelu péče, než by se snažili o přístup, který je v souladu s lidskými právy a který se zaměřuje na důstojnost, autonomii a informovaný souhlas.

Jak bylo v této zprávě zdůrazněno, nejen že značné snížení používání omezovacích prostředků v zařízeních je možné, ale je nyní i nutné z pohledu mezinárodního práva. Snížení používání omezovacích prostředků nemůže být samo o sobě řešením. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením vyžaduje, aby zařízení, která ze společnosti segregují osoby se zdravotním postižením, byla uzavřena a místo toho by se měly investice zaměřit na podporu v komunitě, do které patříme všichni. Zatímco společenské předsudky a diskriminace mohou způsobit, že si lze těžko tuto transformaci představit, bylo ukázáno, že to je možné, pokud je silné vedení a jsou přerozděleny zdroje.

MDAC doufá, že česká vláda nyní prokáže toto silné vedení a dokáže lidem s duševním postižením a mezinárodní komunitě, že přijme skutečné, konkrétní kroky, aby přivedla českou psychiatrii do dvacátého prvního století. Jasným prvním krokem by bylo neprodleně zakázat klecová lůžka – to, čeho mělo být dosaženo již před deseti lety. MDAC rovněž doufá, že nová generace lékařských odborníků pracujících v oboru přispěje k požadovaných rozsáhlejším změnám, podpoří samostatnost a důstojnost lidí, kterým se zavázali sloužit.

Základní požadované změny znamenají, že by měly být hlavně slyšet hlasy lidí umístěných v psychiatrických zařízeních. MDAC bude pokračovat v monitorování lidských práv osob s duševním postižením v České republice i jinde. Doufáme, že doporučení uvedená v této zprávě přispějí k urychlení snah, aby bylo zajištěno, že všichni lidé s duševním postižením budou zapojeni a dostane se jim podpory, aby byli rovnocennými členy naší společnosti.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close