7. Jiné omezovací prostředky a izolace

Czech

Foto: Shutterstock

Zákaz klecových lůžek je nutný, ale není postačující pro vymýcení používání donucení v české psychiatrii. Tato kapitola dokumentuje používání jiných forem omezovacích prostředků, než jsou klecová lůžka: chemické omezovací prostředky, kožené a látkové kurty a izolace. Tato kapitola rovněž popisuje jiné ponižující a omezovací praktiky, které monitorovací tým vypozoroval.

Následky omezovacích prostředků

Použití omezovacích prostředků, včetně kurtů, může mít závažné přímé a nepřímé následky.74 Některé přímé fyzické následky omezovacích prostředků mohou být dušení, plicní aspirace, tupé trauma hrudníku, nával katecholaminu (masivní uvolnění adrenalinu, které může ovlivnit srdeční rytmus), rhabdomyolýza (rozpad tkáně kosterních svalů), trombóza žil na nohách, svalová atrofie (úbytek svalů), proleženinové vředy (proleženiny), zápal plic, kožní oděrky (zářezy na kůži), modřiny, stlačení měkké tkáně, nervové poškození (poškození míchy), zlomeniny a úmrtí.75

Nepřímé následky způsobené omezovacími prostředky jsou rovněž vážná pro zdraví a duševní pohodu pacientů. Mohou zahrnovat zvýšenou úmrtnost, proleženiny, inkontinence močového měchýře a střev, problémy s mobilitou, nozokomiální nákazy (nákazy související s hospitalizací), neklidné chování, větší snížení poznávací schopnosti, snížená socializace, a zvýšená dezorientace.76

Používání omezovacích prostředků má rovněž psychologické následky. Ty zahrnují, pocity hněvu, smutku, obav, opuštění, úzkosti, frustrace, nudy, zmatení, znechucení, uvěznění, trestání, popuzení, ponížení, odlidštění a viny, jak vyplývá z rozhovorů s lidmi, kteří mají zkušenost s omezovacími prostředky.77

Foto: Shutterstock


74 David Evans, ‘Patient injury and physical restraint devices’, (Journal of Advanced Nursing, 41: 274–282, 2003).

75 Stacey A. Tovino, ‘Psychiatric restraint and seclusion: Resisting legislative solution’ (Stanta Clara L. Rev., 47: 511, 2007); AM Berzlanovich, Deaths due to physical restraint’, (Dtsch Arztebl Int., 109(3): 27-32, Jan 2012).

76 Supra note 74, at p. 278.

77 Dave Holmes, ‘The Mentally Ill and Social Exclusion: A critical examination of the use of seclusion from the patient’s perspective’ (Issues in Mental Health Nursing, 25(6): 559-578, 2004), at p. 566.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close